Українська English Deutsch Polska Русский

Вказівки для організації та ведення юнацьких таборів - 1942

1) Загальні вказівки:

Юнацькі табори української молоді - це один з найкращих і вже доволі випробуваних засобів виховання молоді.

Знані різного роду, пластові табори (Сокіл, Остодір, Старява, Космач і т. ін.), що дали нам відвідповідне число ідейної, добре загартованої молодді, яка її тепер напевно стократь кращий дає вклад у нашу суспільну, працю - як ці, що не знають і не бачили таборів - ще й досі своєю світлою традицією дають нам милий образ одного з найкращих чинників виховання молоді.

Зокрема німецька молодь дуже багато часу проводить в таборах, а до цього таборового виховання німецької гітлерівської молоді привязують її виховники найбільшу вагу.

Традицію наших пластових таборів, так добре та вміло зорганізованих, мусимо за всяку ціну вдержати, мусимо заповнити її новими сторінками світлого таборового життя української молоді й на оцих західних окраїнах наших земель.

Перш завсе ясно та повсякчасно, стоятиме перед нашими очима ціль юнацького табору, який цілим своїм укладом життя і переведеною працею повинен дати українській молоді те, що найкраще, що в житті найпотрібніше.

А ціль одна - виховати молоду людину на повновартного громадянина нації, на людину чину, праці й посвяти, повну віри у свої сили, що з усмішкою на устах й погідним - ясним чолом ітиме крізь життя до одної високої мети.

Багато причинимося до цього, коли з гурту молоді, що дає нам його табор - нашим впливом - створимо зєднаний, суспільний гурт-спільноту, коли вщіпимо в нього основи свідомої карности, навчимо його цінити працю й рости в праці, коли вкладемо в нього всі ці чесноти й прикмети, що мають мати вони, як майбутні провідники.

І тому така велика відповідальність спадає наРеферентів Опіки над молоддю - поставити юнацький табор на терені діяння свойого УДК на належній висоті.

Це ж одна з найважніших ділянок їхньої праці, це ж виховання молоді, за яке вони несуть так велику відповідальність, як ніхто другий на будь-якій іншій ділянці, та ще й тому, що ця відповідальність за виховання молоді сягає далеко вперед на довгі роки.

Належна підготова, уведення в життя в наміченому згори речинці, добре обдуманого й підготованого пляну, невпинний нагляд і безпосередня участь у таборі, консеквентність у переведенні пляну - це передумовина успіху праці референта.

Треба числитися з перепонами й труднощами не тільки із зовні, але ще більше з тими, що є наслідком нашої незарадности, безпляновости, химерних настроїв і невидержности, а їх зможемо усунути тільки надлюдською працею.

Слід станути понад усі страхіття невдач і вивести своє відповідальне діло за давним пластовим кличем "сильно, красно, обережно, бистро" - справді по мистецьки.

Ось чого вимагаємо від референта Опіки над Молоддю та Родиною при організуванні та веденні таборів для української молоді.

2) Підготова табору:

а) Підготовча акція уладження табору,

б) пропаганда таборової акції,

в) фонди на табори,

г) прохарчування,

ґ) таборовий виряд.

а) Підготовча акція:

1) Місце на табор: завчасу підшукати та провірити, чи відповідає воно санітарним вимогам, хто є власником приміщення, які є можливости прохарчування, доїзду, роздобуття дров на опал і уладження табору, можливості закупу соломи, чи сіна на сінники, спроможности достави товарів, провірити, де мешкає найближчий лікар, де находиться найближча залізнича, чи автобусова стація.

2) Приміщення табору: мати на увазі здоровий стан приміщення на табор, площу перед домом, близькість ріки, студні, озера, потока, місце для вмивання й купання, воду до пиття, місце на кухні, догідну площу на грище (найменше 50X50 кроків) недалеко табору, положбння табору оподалік від осель і доріг.

3) Правні вимоги: якнайскоріше внести до повітового старости прохання про виєднання дозволу на уладження табору. В проханні подати: місце осідку табору, приблизне число учасників, час тривання табору (зголосити лікаря табору). Відпис прохання негайно переслати до УДК. Виєднати дозвіл у власника приміщення, уладити це приміщення згідно з нашими вимогами, а у відповідного інспектора лісів дозвіл користуватися лісом під деяким оглядом (евентуально уладження ватри, збирання дров). Оповістити найменше два тижні перед початком табору про реченець діяння табору, його місце осідку, висоту оплати, виряд учасників(ць) - та зібрати письменні зголошення на табор найпізніше 10 днів перед початком табору, запросити лікаря та зголосити його владі як таборового лікаря.

Зробити спис харчів, потрібних для табору, беручи під увагу приблизне число учасників і час тривання табору та виєднати у відповідному уряді харчеві приділи для табору.

Подбати про дозволи їзди й знижки для учасників і учасниць.

4) Намітити провід табору та зголосити його Відділові Опіки над Молоддю та Родиною УЦК та начальникові округи.

5) Зладити спис потрібного інвентаря до табору.

6) Обдумати спосіб достави інвентаря і харчів до табору та спосіб доїзду учасників(ць).

7) Референти опіки на Молоддю та Родиною тих УЦК (Делеґатур), які не організують в терені своєї діяльности таборів - подбають про відповідне число учасників(ць) табору, їхні речинцеві зголошення, стягнуть та перешлють оплати, подбають про виряд учасників і учасниць, відставлять їх до стації чи навіть місця табору в означеному речинці.

8) Окремий учасник(ця):

а) переглядає таборовий виряд та доповняє його,

б) подає зголошення на табор в означеному речинці через свій Курінь, Референтури, Делеґатури, УДК.

в) складає таборову оплату до УЦК, або до Референтури,

г) до зголошення залучує посвідку національної приналежности від свого УДК (Делеґатури), або дозвіл школи та батьків на участь в таборі, заяву послуху проводові табору.

б) Пропаганда таборової акції.

Веде її референт Опіки над Молоддю та Родиною при допомозі Колеґії Опіки над Молоддю та Родиною на терені свойого УДК (Делеґатури) такими засобами:

1) поїздками до К. М. [Куренів Молоді],

2) при помочі звязку з учительством і дирекціями шкіл на терені шкіл,

3) обіжниками,

4) анкетами,

5) сходинами батьків,

6) статтями й оголошеннями в пресі, окремими оголошеннями та публікаціями.

Ніколи не можна обіцювати того, що годі перевести. На анкетах і сходинах треба докладно вияснювати значіння та програму таборів і давати вичерпні відповіді на всі запити.

в) Фонди на табори:

1) Оплата учасників(ць),

2) Допомоги громад і міста,

3) Допомоги громядянства, придбані збірками,

4) Ощадностева акція молоді,

5) Допомога УДК,

6) Допомога УЦК.

Вже заздалегідь слід виготовити преліминар бюджету даного табору та переслати його до затвердження до УЦК.

Для бідніших учасників(ць) слід предвидіти в таборі дарове удержання.

Відповідно до ціни харчів треба наперед обчислити пересічну денну оплату за одну особу й на підставі цього та числа днів табору зладити загальний кошторис прохарчування. Передбачувати кошти внутрішнього та зовнішнього уладження табору, кошти перевозу харчів і таборового виряду та можливість винагороди проводу табору.

г) Прохарчування:

1) Внести подання до господарського Відділу начальникові округи про приділ харчів на предвиджене число учасників.

При тому заподати скількість запотребунання кожного роду харчу.

2) Понадто за дозволом влади повести в терені своєї діяльности акцію за добровільним зложенням скількости харчевих припасів.

3) Забезпечити за дозволом влади в кооперативних установах певний запас харчів на табор.

4) Розчислити мінімальні й середні пайки харчу на одну особу й приблизно на загальне число учасників на цілий час діяння табору.

5) Закупити за дозволом влади заздалегідь певну скількість деяких харчів як запас на табор. Не можемо допустити, щоб табор був незабезпечений у харчі. Тим більше в теперішних відносинах не можна цієї справи спихати на останні дні, або розвязку її залишити на час самого табору. В тій справі повинні якнайбільше допомогти Голова УДК (Делеґатури) та господарський референт.

ґ) Таборовий виряд:

Із собою на табор треба взяти:

1) Хрест на стіну,

2) Державний знак і прапор,

3) Таборовий денник,

4) Книга наказів,

5) Книга дижурів,

6) Книга касова,

7) Юксти,

8) Відривний бльок,

9) Книга на хроніку табору,

10) Бібліотека,

11) Аптички,

12) Каса на гроші,

13) Перо, ручка, чорнило, олівці, канц. папір, конверти,

14) Компас,

15) Термометер,

16) Фотографічний апарат,

17) Шатра,

18) Таборовий виряд одягу,

19) Прапорець чистоти,

20) Прапорець служби праці.

Таборове приладдя на І. рій:

1) Одна пилка,

2) Одна линва на 15 м.,

3) Одна опаска,

4) Дві сокири,

5) Одно ведро,

6) 3 кґ. цвяхів,

7) Дріт, 10-12 м.,

8) Одні кліщі,

9) Ніж,

10) Один гибель,

11) Кухарське начиння.

3) Урухомлення табору.

Референт опіки над молоддю мусить докласти усіх зусиль, щоб табор почався і скінчився в означеному реченці. Підготовчі праці слід так повести, щоб уже на кілька днів перед початком табору їх викінчити.

Не залишаймо нічого на останню годину, бо це наша програна.

На місце діяння табору висилає референт організатора, якого завданням буде:

а) упорядкувати приміщення табору,

б) роздобути харчі на перші дні існування табору,

в) зорганізувати таборову кухню та придбати опал на цілий час існування табору,

г) зорганізувати довіз харчів,

д) наладнати усі правні вимоги (формальності): дозвіл влади на табор, приділи харчів і зголошення учасників.

Якщо приява одної людини - є невистарчальна, тоді референт висилає на місце підготови і більше людей т. зв. організаційний гурток. Найкраще, як в його складі буде хтось з будучих членів команди чи булави табору.

Командамт табору обовязаний прибути на місце осідку табору скоріше на день-два.

Табор починає офіційно своє діяння з хвилиною відчитання наказу Відділу Опіки над Молоддю про покликання табору до життя і передачі командантові влади.

І. наказ (про покликання табору до життя) відчитає відпоручник Відділу Опіки над Молоддю УЦК, або в його заступстві референт Опіки над Молоддю УДК (Делеґатури) на терені яких діє табор, або хтось з проводу УДК (Делеґатури). Перед відчитанням І. наказу комендант табору обовязаний негайно по відчитанні І. наказу повідомити Відділ Опіки над Молоддю УЦК про відкриття табору (таксамо по відчитанні наказу про ліквідацію табору).

Відкриття табору:

1) збірка усіх учасників(ць) табору,

2) звіт відпоручникові УЦК, чи референтові Опіки над Молоддю УДК - здає організатор або член будучої команди чи булави табору,

3) національний гимн і піднесення прапора,

4) відчитання наказу Відділу Опіки над Молоддю УДК про відкриття табору - відпоручником Відділу, референтом УДК або організатором,

5) передача влади над табором комендантові,

6) звіт командантові табору,

7) відчитання наказу команди табору (відчитати також деякі уступи з таборового правильника і порядок дня) враз із поясненням,

8) відспівання молитви,

9) відспівання гимну юнацтва,

10) розхід.

З хвилиною перебрання влади командант відповідає за цілість життя в таборі, аж до ліквідації табору. Він стоїть у тісному звязку з УДК чи Делеґатурою, на яких терені діє табор, щоденно звітує Відділові Опіки над Молоддю пересилаючи звіти що 10 днів через УДК до УЦК.

4) Нагляд над веденням табору.

Безпосередній нагляд над веденням табору має Відділ Опіки над Молоддю УЦК. Голова УДК (Делеґатури) на яких терені діє табор, виступає як уповажнений заступник Відділу у всіх справах табору. Але на місці сповняє ролю наглядального чинника над усім життям табору - командант. Його постава до усіх проявів життя в таборі повинна бути гідна та поважна, його око мусить вглянути скрізь, він мусить увійти у всі справи табору, він провірює кожню працю, знає кожного учасника, усі слабі сторінки таборовиків, команди, булави та поучників. Від часу до часу командант переводить точні "перегляди чистоти" учасників, порядку в кімнатах, стану магазинів, порядку на площі, тощо. З тих переглядів слід списувати короткі протоколи і долучувати до звітів. Цього свойого обовязку себто - загального нагляду над табором - командант не передає нікому. Як звязкові між громадянством і табором, яких обовязком є інформувати громадянство про життя в таборі, діють: опікун табору і духовник табору. Ролю опікуна повинен взяти на себе Голова УДК (Делеґатури), чи хтось із знаних громадян-прихильників молоді.

Другий дуже добрий засіб нагляду праці в таборі - це таборовий правильник.

І тут знов обовязок коменданта - стояти на сторожі вимог, правильника, бо ніхто інший, тільки він мусить зуміти видобути сповнення усіх вимог правильника від кожного учасника, починаючи від обозного а кінчаючи на наймолодшому таборовику. Схоплення юнацтва в суворі рямки риґору таборового правильника - має більший виховний вплив на молодь, як відроблення з нею наміченої програми, як вивчення певних ділянок знання, як вироблення настроїв чи почувань.

Таборовий лад і карність - це найважніші елементи виховання молоді, що ними розпоряджає командант - тому не повинен він здаватися в заведенні ладу і карности на других - але бути самому оборонцем кожної точки, правильника і суддею в імя його вимог - над цілим табором.

5) Ліквідація табору.

Ліквідацію табору слід провести згідно з вимогою правильника - найпізніше в дні закінчення діяння табору.

За ліквідацію табору вповні відповідає командант. В першій мірі слід подбати, щоб табор не залишав по собі в місцевині, де діяв - немилого спомину. В часі діяння табору треба докласти усіх старань, щоб громадянство мало якнайкращі дані про табор. Командант має уже наперед приготований плян усіх праць, так щоб табор можна було зліквідувати в двох днях. Опісля розділює ліквідаційну працю між окремі рої - чи чоти і людей.

Переведення ліквідації табору:

1) Віддача учасниками випозиченого з табору виряду,

2) Зворот усіх речей, визичених табором - на місці,

3) Провірка і опакування спортового і таборового виряду,

4) Провірка і опакування харчевого запасу,

5) Виголошення учасників (вимельдування),

6) Упорядкування приміщення табору так, щоб навіт сліду не було, що існував табор,

7) Упорядкування площі та місця перед табором (не слід залишити по собі які небудь сліди, засмічені місця, записки),

8) Остання збірка - відчитання наказу про розвязання табору, та видача посвіток участи в таборі.

9) національний гимн - опущення прапора.

Всі речі треба складати уважно і в порядку: окремо позичене, окремо те, що брали із собою, а те, що призначене до спалення також окремо.

Про підводу на відвезення речей на двірець подумати завчасу і не відкладати на останній день.

Командант також мусить подбати про вирівнання усіх платностей за харчі і доставу - так, щоб опісля по закінченні табору не було уже ніяких залеглостей. При звороті позичених речей побрати посвідку - потвердження звороту, і долучити до таборових актів.

Не забути подякувати всім, хто чимнебуть причинився для добра табору, і це повинна вчинити команда табору - сама, не залишаючи тих справ для Відділу Опіки над Молоддю УЦК.

Приміщення і місце табору прибрати так щоб не виглядало гірше, як перед початком табору. Не допустити, щоб учасники опускали табор перед його закінченням.

 

В юнацьких таборах:
збірка вказівок, порад і матеріялів на юнацькі табори української молоді.
Додаток до календарця українського юнака "Дорога" на 1942 р.
Краків, "Українське видавництво", 1942