Українська English Deutsch Polska Русский

Інструкції КПС з техніки безпеки на пластовому таборі

Питання таборової безпеки — це перш за все питання правильної організації табору.
Ризикування – це не геройство!

Головні обов’язки проводу і учасників табору

Комендант зобов’язаний:
 1. Сумлінно виконувати обов’язки коменданта табору, визначені проводом Пласту НСОУ.
 2. Мати знання, вміння і досвід потрібні для того, щоб бути комендантом табору. Зокрема пройти вишкіл комендантів таборів.
 3. Мати головні знання у першій медичній допомозі.
 4. Особисто відповідати за безпеку кожного учасника табору та члена проводу табору віком до 18 років. Організувати постійний нагляд за станом безпеки учасників табору.
 5. Забезпечити постійний контроль чисельного стану табору.
 6. В кожному конкретному випадку остаточно визначати конкретні вимоги до гарантування безпеки учасників під час табору.
 7. Подбати про безпечність території таборування і усіх таборових занять.
 8. Чітко визначати просторові і часові межі усіх таборових занять
 9. Розподілити обов’язки щодо дотримання безпеки учасників табору серед членів проводу табору: старшини табору, інструкторів ділянок програми табору, виховників частин учасників табору.
 10. Забезпечити наявність і контролювати безпечність всього таборового спільного та індивідуального спорядження. Провести перевірку загального та індивідуального виряду.
 11. Забезпечити відповідність програми табору фізичним та психологічним можливостям учасників, характерним для їхнього віку.
 12. Забезпечити (через відбір) відповідність учасників фізичним, інтелектуальним та психологічним вимогам програми табору. Забезпечити поступовість навантаження в усіх таборових заняттях.
 13. Забезпечити відповідність членів проводу табору завданням програми табору. Зокрема, подбати про присутність на таборі кваліфікованих інструкторів для проведення усіх ділянок програми табору.
 14. Забезпечити таке співвідношення учасників і виховників на таборі: 6-10 учасників — 1 виховник.
 15. Забезпечити страхування усіх учасників і членів проводу табору.
 16. Забезпечити наявність в учасників табору медичних дозволів на участь в наметовому таборі і медичних карток про стан здоров’я, встановленого зразка.
 17. Забезпечити присутність у проводі табору кваліфікованого лікаря та здійснення ним належної медичної опіки учасників. Забезпечити наявність у таборі 1-2 аптечок з необхідними ліками.
 18. Перевірити медичні картки учасників та з’ясувати чи вони можуть брати участь у всіх таборових заняттях.
 19. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови проведення табору, відповідно до Санітарно-гігієнічних рекомендацій по організації пластових таборів. Дивись Напрямні для організації та проведення пластових таборів, 2003, С.38.
 20. Провести перед табором для членів проводу базовий інструктаж з техніки безпеки на таборі та їхні обов’язки у забезпеченні таборової безпеки. Зібрати письмові посвідчення (підписи) членів проводу табору про проходження базового інструктажу. Форма бланку у Таборовій книзі, 2003. С 25.
 21. Провести для учасників базовий інструктаж з техніки безпеки на початку табору, додаткові спеціальні інструктажі перед початком відповідних блоків занять таборової програми (зокрема, про безпечне користування таборовим спорядженням). Зібрати письмові посвідчення (підписи) учасників табору про проходження базового інструктажу. Форма бланку у Таборовій книзі, 2003. С 25.
 22. Провести для учасників і проводу табору інструктаж з основ першої медичної допомоги та користування таборовою аптечкою.
 23. Подбати про наявність в учасників табору дозволів батьків на участь у таборі.
 24. Забезпечити належне інформування батьків про табір: час і місце, програму табору та зміни у ній.
 25. Забезпечити належне інформування учасників табору з усіх питань таборової програми.
 26. Здійснити належне правове забезпечення проведення табору. Отримати дозволи на проведення табору від проводу Пласту, місцевої влади, санепідемстанції, лісництва.
 27. При проведенні табору керуватися такими державними документами: Положенням про наметовий табір, Правилами проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України. Дивись Напрямні для організації та проведення пластових таборів, 2003, С.44, 58.
 28. При перевезенні учасників табору керуватися Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Дивись Напрямні для організації та проведення пластових таборів, 2003, С.60. Не можна перевозити дітей на тракторах, причепах та іншій техніці, не призначеній для перевезення людей.
 29. При потребі могти забезпечити інформаційний і транспортний зв’язок табору з місцевою владою, безпосереднім пластовим проводом, службою медичної допомоги тощо.

Член проводу зобов’язаний:
 1. Сумлінно виконувати обов’язки члена проводу, визначені комендантом табору.
 2. Мати знання, вміння і досвід потрібні для того, щоб бути членом проводу табору. Зокрема, у ділянці таборової програми чи організації табору, дорученій для ведення на таборі.
 3. Мати головні знання у першій медичній допомозі.
 4. Особисто відповідати за безпеку учасників табору, у межах своєї компетенції.
 5. Провести для учасників табору інструктаж з техніки безпеки на таборовому занятті, яке він безпосередньо проводить.

Учасник зобов’язаний:
 1. Сумлінно виконувати всі обов’язки таборовика, визначені проводом табору.
 2. Мати знання, вміння і досвід потрібні для того, щоб бути учасником табору.
 3. Уважно прослухати базовий таборовий інструктаж з техніки безпеки та дотримуватися вимог даного інструктажу впродовж табору. Письмово посвідчити проходження даного інструктажу у встановленому порядку.
 4. Брати дозвіл на усі свої дії, які виходять за зміст наказу провідника, в часі табору.
 5. Уникати будь-яких дій, які можуть в будь-який спосіб зашкодити безпеці учасників і проводу табору. Негайно зголосити будь-які загрози для безпеки учасників табору до проводу.
 6. Негайно зголосити будь-які загрози / погіршення свого здоров’я таборовому лікарю або безпосередньому провіднику із членів проводу.

Безпека харчування
 1. Мити руки перед прийняття їжі.
 2. Забороняється пити некип'ячену воду із сумнівних джерел, крім гірських джерел і криниць.
 3. Не можна споживати невідомі фрукти, ягоди, рослини, запарювати чаї з невідомих трав.
 4. Дбати про збалансоване і роздільне харчування.
 5. Не можна збирати гриби, будь-які незнайомі рослини чи квіти. При потребі (для спеціальних занять тощо) діти роблять це під наглядом виховників.
 6. Не брати на прогулянку харчі, що швидко псуються.

Безпека використання вогню
 1. Заборонено розкладати вогнища з ушкодженням живих дерев, кущів, у вогненебезпечних місцях (особливо біля сіна) або ближче ніж 7-10 м від шатер чи дерев’яних споруд.
 2. Рекомендується розпалювати вогонь на місці, де попередньо вже палилося. На місці розпалення вогню зняти дерен, місце обкласти каменями.
 3. Заборонено використовувати відкритий вогонь для освітлення в наметах чи колибах.
 4. Не забудьте загасити вогонь перед тим, як покинути місце ватри.
 5. Рухливі ігри під час ватри дозволені на відстані понад 3 м від вогню.
 6. При складанні ватри, дбайте перш за все про її стійкість підчас горіння.
 7. При запаленні вогню не можна користуватися запальними і вибухаючими сумішами, спиртом.
 8. Не кладіть у вогонь матеріалу, що дає багато іскор і диму або вистрілює (сирого і зеленого дерева, шишок)
 9. Визначте конкретних відповідальних за розпалення, підтримку і згортання вогнища.

Безпека у стосунках з місцевим населенням
 1. Доброзичливо ставитися до місцевого населення.
 2. Утримуватися від конфліктних ситуацій. Надавати перевагу пасивному захисту, уникати загострення конфлікту.
 3. Узгоджувати з місцевими жителями усі свої дії, які будуть проходити на їхній території і можуть знаходитися в сфері їхніх інтересів.
 4. Уникати дій, які можуть зашкодити місцевим жителям, наприклад, топтати скошену траву.
 5. Налагодити добрі стосунки з місцевою владою, священиком, громадськими організаціями.

Безпека за інших обставин
 1. При віднайдені вибухонебезпечних предметів чи зброї — не торкатися до них, повідомити місце їхнього знаходження представнику місцевої влади.

повернутись назад

підготував ст. пл. скоб Богдан Яцун, ОЗО