В'язання

-= Нагору =-  Базові поняття  Зв'язування линв  Петлі
 Прив'язування  Спеціальні вузли  В'язання  Піонірська майстерність


В'язання використовуються для надійного з'єднання 2-х чи більше балок. Особливістю хороших в'язань є те, що кожен шлаг накладається якнайтугіше і якнайближче до сусідніх без перехресту линви (окрім тих випадків, де він передбачений).
Скісне в'язання

Використовуємо тоді, коли балки знаходяться під гострим кутом одна до одної. Починаємо удавкою, закінчуємо стременом або, за браком линви, півштиком (не так надійно).

Поперечне в'язання

Найкращий спосіб зафіксувати балки під прямим кутом. Починаємо удавкою або стременом. Для більшої надійності обтягуємо накинуті шлаги по колу (мал.2), при чому при зміні напрямку створюємо якнайбільший натяг, підбиваючи линву молотком, мушкелем або сокирою. Закінчуємо стременом чи півштиком.Паралельне в'язання

Незаміниме тоді, коли потрібно зв'язати двоногу чи триногу, або зв'язати балки паралельно.

В залежності від використання починаємо і закінчуємо по?різному. Якщо балки після зав'язування знаходитимуться паралельно, то в'яжемо стремено через всі балки. Якщо ж в'яжеться двонога чи тринога, то стремено на початку і в кінці в'яжемо тільки на одній з балок.

Особливістю цього в'язання є те, що чим більше розводяться балки, тим сильніше тримають шлаги.

Шлаги стягуємо з великим натягом між кожною парою балок, як показано на рисунку.

Різновидність паралельного в'язання використовуємо тоді, коли, наприклад, виготовляємо носилки, а під рукою немає палки необхідної товщини. Тоді зв'язуємо кілька палок так, як показано на рисунку.

Такий спосіб можете використати, щоб надати в'язанню оригінального вигляду, хоча надійність при цьому зменшується.